SOYBAĞININ REDDİ DAVASI NEDİR?

Anasayfa / SOYBAĞININ REDDİ DAVASI NEDİR?

SOYBAĞININ REDDİ DAVASI NEDİR?

Soybağı, bir kişinin üstsoyu arasındaki biyolojik bağlantıyı ifade eder. Daha basit şekliyle bir çocuğun anne ve babasıyla olan bağıdır. Türk Medeni Kanunumuzda açıkça düzenlenmiş olan bu husus toplum açısından da oldukça önem arz eden bir konudur.  Zira her ne kadar evlilik birliği içerisinde doğmuş olan çocuğun soybağı hususunda bir zorluk olmasa da evlilik dışı doğmuş çocuklarda soybağı sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu yazımızda soybağı ile ilgili en çok merak edilen konulara değineceğiz.

 

SOYBAĞI(NESEP)  NASIL KURULUR ?

Soybağı, çocuk ile annesi arasında doğum ve evlat edinme yoluyla kurulur. Bir çocuğun babası ile olan soybağı ise çocuğun annesi ile evlenme, çocuğun evlilik birliği devam ederken doğması, çocuğun evlilik dışında doğması sonrasında anne ve babanın evlenmesi şeklinde kurulur.

Fakat sorunlar genelde soybağının kurulması aşamasında değil soybağının reddi durumlarında ortaya çıkmaktadır.

 

SOYBAĞININ REDDİ DAVASI NEDİR ?

Soybağının reddi davası babalık karinesinin çürütülmesi amacıyla ve çocuk ile babanın arasındaki mevcut soybağı ilişkisinin ortadan kaldırılması amacıyla açılması gereken davadır. Soybağının reddi ancak soybağının reddi davası ile mümkün olmaktadır. Soybağının reddi davasından hariç nüfus kayıtlarının düzeltilmesi  veya başkaca bir dava türüyle mümkün olmamaktadır.

 

HANGİ SEBEPLERLE SOYBAĞININ REDDİ DAVASI AÇILIR ?

Burada öncelikli sorumuz çocuğun hangi dönemde rahme düştüğüdür. Zira çocuk evlilik birliği içerisinde anne rahmine düşmüş ise davacı olan koca, baba olmadığını ispat etmek durumundadır. Yani davacı baba, babalık karinesini çürütmek zorundadır. Bu ispat iki şekilde mümkündür.

*Davacı baba ya cinsel ilişkinin imkansız olduğunu ya da illiyet bağının bulunmadığını ispat edecektir.  Cinsel ilişkinin imkansız olduğunu ispatı, kocanın o dönemde cezaevinde olması,  askerde olması, yurt dışında bulunması gibi sebeplerle cinsel ilişkinin mümkün olmadığının ispatıdır.

* İlliyet bağının bulunmadığının ispatı nedir ? Davacı koca, davalı eşi ile olan evlilik birliğinde cinsel ilişkiyi inkar etmez de örneğin kendisinin tıbbi sebeplerle çocuğunun olamayacağını ispat eder. 

Çocuğun evlilikten önce veya ayrı yaşanılan dönemde anne rahmine düşmüş olması halinde birtakım belirli süreler vardır.  Evlenme tarihinden sonra geçen 180 günde çocuk doğmuş ise davacı babanın başkaca bir ispat unsuru bulunmaksızın soybağının reddi davası açması mümkündür.

 

DAVA KİME KARŞI AÇILACAKTIR ?

Soybağının reddi davasını baba açmaktadır. Bu davanın davalısı ise çocuk ve annedir. Sadece anneye veya sadece çocuğa karşı işbu dava açılamaz.

Davanın çocuk tarafından açıldığı durumda davanın davalısı, anne ve baba olacaktır.

 

SOYBAĞININ REDDİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE VAR MIDIR ?

Evet, soybağının reddi davasını açarken hak düşürücü sürelere dikkat edilmelidir. Davacı koca, davayı doğumu veya baba olmadığını öğrendiği tarihten itibaren 1 YIL içerisinde açmak zorundadır. Çocuk ise davayı ergin olduğu tarihten başlayarak 1 YIL içerisinde açmalıdır.

 

SOYBAĞININ REDDİ DAVASI HANGİ MAHKEMEDE AÇILIR ?

Bu dava aile mahkemelerinde görülmektedir. Yetkili mahkeme ise davacı ve davalının dava veya çocuğun doğumu sırasında yerleşim yeri mahkemeleridir.

Soybağının reddi davalarında  hukuki bilgi ve tecrübemiz doğrultusunda müvekkillerimize en iyi şekilde avukatlık hizmeti vermekteyiz. Daha ayrıntılı bilgi için hukuki destek almanızı ve iletişime geçmenizi  tavsiye ederiz.

 

AVUKAT ŞEYMA BAĞCI
Mahmudiye Mah. Burhan Felek Cad. No:66 Orhan Serdar Plaza Kat:4/12 Akdeniz / MERSİN

+90 505 033 09 29
bilgi@avukatseymabagci.com